Gametime pause

Gametimer helpt ouders en kinderen

Maak samen afspraken over het gebruik van telefoons, tablets en (spel)computers

Start het gesprek

Stop de discussie en ga in gesprek. Want goede afspraken maak je samen. Dus start het gesprek en stel samen de tijden en limieten vast.

Door de afspraken samen te maken creëer je draagvlak en dat helpt. Echt.

Maak afspraken

Kinderen hebben simpelweg het vermogen om grenzen te stellen vaak nog niet ontwikkeld. Door in gesprek te gaan kun je ze helpen om grenzen te leren stellen. Deze afspraken leg je dan vast in de app zodat de Gametimer ze kan waarborgen.

Deel verantwoordelijkheid

Door kinderen de Gametimer zelf te laten bedienen leren ze verantwoording te nemen. Ze leren dat Pauzeren en Stoppen onderdeel zijn van gamen en schermgebruik.

Kinderen weten wanneer de speeltijd is verstreken. Geef het kind hierna de gelegenheid om het spel op een goede manier af te sluiten of te beëindigen.

Verkort schermgebruik

Door af te spreken hoeveel tijd achter en voor beeldschermen doorgebracht wordt zal de totale schermtijd afnemen. En niet met een paar minuten, maar echt aanzienlijk.

Leer organiseren

Doordat kinderen zelf de Gametimer bedienen, leren ze ook de kunst van het organiseren. Met een klein beetje “speelruimte” zal de Gametimer snel geaccepteerd worden.

Beheer samen
de schermtijd

Maak samen afspraken over het gebruik van telefoons, tablets en (spel)computers

Kies een kleur - €89